Liczba odwiedzin strony: 63734 Osób na stronie: 6
 

Alojzy i Jarosław Lampart. Kancelaria
adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 209 poz. 1743 - Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z sied
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z dnia 26 października 2005 r.) Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospektach emisyjnych dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których, z uwzględnieniem art. 2-26 i 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 809/2004", właściwe są polskie zasady rachunkowości i którzy zamierzają ubiegać się lub ubiegają się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. § 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:   1)   ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) );   2)   rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października...
Monitor Polski 2001 Nr 7 poz. 112 - Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Pawła Jarosa
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Jarosa. (M.P. z dnia 28 lutego 2001 r.) Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 103 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 14 lutego 2001 r., mandatu posła Pawła Jarosa, wybranego z okręgowej listy wyborczej nr 5 Akcji Wyborczej Solidarność w okręgu wyborczym nr 34 - Płock.
KRS 0000314956 - ŚLĄSKA KAWIARNIA NAUKOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ŚLĄSKA KAWIARNIA NAUKOWA STOWARZYSZENIE 2008-10-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BANKOWA 14 40-007 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
954-265-23-24 241036853 0000314956
KRS 0000314955 - HONDA LOGISTICS CENTER CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HONDA LOGISTICS CENTER CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POZNAŃSKA 67 62-045 PNIEWY PNIEWY SZAMOTULSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
972-118-80-33 300945547 0000314955
KRS 0000314954 - "CTDP" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"CTDP" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRASZEWSKIEGO 1 85-240 BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
967-130-04-55 340508123 0000314954
KRS 0000314953 - "AVEX- EWA KOPROWSKA, MICHAŁ KOPROWSKI" SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"AVEX- EWA KOPROWSKA, MICHAŁ KOPROWSKI" SP. J. SP. J. 2008-10-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STARZYŃSKIEGO 21 95-035 OZORKÓW OZORKÓW ZGIERSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
732-211-63-09 100585888 0000314953
KRS 0000314952 - STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH "RAJSKO" W BOŻKOWICACH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH "RAJSKO" W BOŻKOWICACH STOWARZYSZENIE 2008-10-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
59-830 BOŻKOWICE OLSZYNA LUBAŃSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000314952